Inschrijving nieuwe leden

Vanaf 1 juli tot 27 augustus komt er een digitaal formulier op de website met alle velden die ook op ons regulier inschrijvingsformulier staan. Mensen die dit invullen, geven aan te willen inschrijven.
Er wordt 1 formulier per geïnteresseerde ingevuld.

Meer info

FORMULIER INVULLEN