Inschrijving nieuwe leden

Vanaf maandag 1 juli tot donderdag 29 augustus komt er een digitaal formulier op de website. Mensen die dit invullen, geven aan te willen inschrijven.
Er wordt 1 formulier per geïnteresseerde ingevuld.

Link naar inschrijvingsformullier


( Inschrijvingen of vragen ivm G-GYM: Tibo Spiessens )