G-Gym

Vanaf februari 2022 heeft onze club het aanbod uitgebreid en startten we met G-sport, namelijk G-gym. G-gym staat voor turnen voor mensen met een beperking. Binnen onze club hebben we de focus gelegd op kinderen met een verstandelijke beperking en/of ASS (autismespectrumstoornis) omdat dit voor ons de beste match leek met de plaats, het materiaal en de trainers die we hebben. De groep momenteel is meer divers dus heb geen schrik om samen met ons de opties te bekijken voor jouw kind.

Interesse? Zie FAQ: Hoe kan je inschrijven?

Zoals hierboven kort beschreven, is de groep gestart op 14 februari 2022. De lessen gaan elke maandag door van 17u30 tot 18u30, met uitzondering van feestdagen. Indien de les niet doorgaat, zal dit op voorhand meegedeeld worden.

De klemtoon in g-gym ligt op het aanzetten tot bewegen, maar vooral op plezier beleven in het turnen. Afhankelijk van de gymnasten kunnen we verder werken tot de basisgymnastiekoefeningen zoals koprol, radslag, handenstand, opdraaien op de barre… Zeker in het begin zullen we vooral zorgen dat jouw kind de zaal, trainers, andere kinderen en dergelijke leert kennen voor we echt naar moeilijkere turnbewegingen overgaan.

Binnen deze groep streven naar kwalitatieve begeleiding en kozen voor kinderen met een leeftijd tussen de 6 en 12 jaar

FAQ:

Hoe kan je inschrijven?

De inschrijvingsprocedure voor de groep loopt anders dan de andere groepen binnen de club. Wat moet je doen?

  1. Neem contact op met de verantwoordelijke voor G-gym binnen onze club. (zie onderaan deze pagina).
  2. Samen zullen jullie in gesprek gaan en de mogelijkheden bekijken. 
  3. Na dit gesprek en als beide kanten de mogelijkheid zien om jouw kind aan te sluiten bij deze groep, zullen we een moment aanbieden waarop jouw kind ons (alle trainers van de g-gym) en de zaal kan leren kennen.
  4. Momenteel bestaat de groep uit 6 gymnasten dus mogen er zeker nog gymasten bij. We werken met first come, first served.

Het was moeilijk om een goed systeem te vinden, maar dit lijkt ons het beste voor de kinderen en voor ons als club. Zit de groep vol, maar je hebt wel een mail gestuurd, dan kom je op de wachtlijst te staan. Als er plaats vrijkomt of als we in volgende seizoenen de groep uitbreiden zal je gecontacteerd worden.

Wat als mijn kind op de wachtlijst staat?

Komt er een plaats vrij of breiden we de groep uit, dan zal je gecontacteerd worden of er nog steeds interesse is om jouw kind in te schrijven. Dan doorlopen we opnieuw de stappen van de inschrijvingsprocedure vanaf stap 2 (zie hierboven).

Momenteel zijn er geen wachtlijsten en mag er contact genomen worden met de verantwoordelijke voor G-gym (zie onderaan).

We aanvaarden kinderen tussen 6 en 12 jaar, maar wat als ze in het volgend seizoen lid zijn en volgend jaar 13 worden?

Hier hebben wij zelf een afweging gemaakt en zal alles afhangen van de mogelijkheden die wij als trainers samen met de ouders zien. Daarom zetten wij nu wel een maximum leeftijd van 14 jaar. Dus concreet:

  • Jouw kind kan starten in de G-gymgroep met een leeftijd tussen 6 en 12 jaar. 
  • Indien het kind lid is, kan het blijven turnen tot het seizoen waar het 14 jaar oud is of langer in samenspraak met trainers en ouders.

Mag ik als ouder aanwezig zijn tijdens de turnles?

Hier hebben wij gekozen om dit niet toe te staan zoals in de andere groepen binnen de turnkring. Bij de eerste les(sen) kan dit wel in samenspraak van de ouders en trainers Dit om jouw kind gerust te stellen tijdens de eerste lessen. 

Een uitzondering voor deze groep is wel dat je als ouder jouw kind mag afzetten en komen halen aan de turnzaal zelf terwijl dit bij de andere groepen beneden is. Dit doen we zodat we jullie als ouders ook leren kennen en goed jouw kind kunnen begeleiden.

Wat met de kledij?

Alle kinderen dragen een T-shirt, short. Bij elk nieuw seizoen krijgen de kinderen ergens in de eerste maanden een T-shirt van de club. Een maillot is niet verplicht, maar kan aangekocht worden. 

De kringkledij is uitstekend en aan te raden. Als regel geldt dat de kledij goed om het lichaam moet aansluiten en de gymnast in staat stelt zich vrij te bewegen. Geen trainingspakken of loshangende kledingstukken; deze kunnen hinderen en zijn in bepaalde situaties zelfs gevaarlijk. Ze laten daarenboven geen enkele controle toe op het juiste bewegingsverloop en de correcte lichaamshouding tijdens de oefeningen.

Meer info zie https://turnkringatlas.be/site/info/uitrusting/ 

Verantwoordelijke G-gym:

Tibo Spiessens tibospiessens2@gmail.com

Bij de start van de trainingen kunnen jullie bij vragen omtrent de lessen of bij afwezigheden terecht bij de hoofdtrainster Tiele Verbrugghe tiele_verbrugghe@hotmail.com 

Andere praktische vragen of interesse tot inschrijven mogen gestuurd worden naar Tibo Spiessens die ook trainer is van de G-gymgroep.

Lesgevers G-Gym:

Lesgevers v.l.n.r. Marthe Quintyn, Tibo Spiessens (Verantwoordelijke G-gym), Tiele Verbrugghe (Hoofdtrainer)

Mede mogelijk gemaakt door Sport Vlaanderen: