Een terugblik…

‘Turnkring Atlas Tielt’ werd gesticht op 15 juli 1956 door de vrienden Alberic Pynket en de toen 21 jarige Arsène Baekelandt. Deze laatste bleef gedurende liefst 44 jaar ‘Algemeen leider’ van de kring. Zijn leiderschap kenmerkte zich door een dagdagelijkse tomeloze inzet, al die tijd stond hij volledig ten dienste van de gymnasten. Arsène Baekelandt werd zowaar de bezieler van Turnkring Atlas; hij beschikte over een fenominale kennis van de turnsport, hij maakte deel uit van het bestuur maar het meest was hij te vinden tussen de gymnasten welke hij met raad en daad bijstond. Door zijn onafgebroken inzet werd Turnkring Atlas Tielt het levenswerk van deze leider. Arsène Baekelandt overleed op 2 juni 2000. Hij stelde zijn leven ten dienste van de turnsport.

Een chronologische opsomming geven van alle belangrijke gebeurtenissen die in de loop der jaren plaatsgrepen is onbegonnen werk. Wij beperken ons tot het schetsen van een algemeen beeld:

  • Wij namen deel aan een massa optochten van diverse aard, gaven demonstraties ter gelegenheid van allerlei feestelijkheden, niet alleen in ons eigen “Europastadje” doch eveneens in andere steden en gemeenten, ook in de Antwerpse schouwburg verzorgden wij een optreden.
  • In 1958 waren wij reeds van de partij op het Bondsfeest op de Heyzel, tijdens de wereldtentoonstelling. Van dan af waren wij present op alle gouw- en bondsfeesten, traden aan op provinciale en federale wedstrijden waar onze gymnasten regelmatig op het hoogste schavotje stonden.
  • Onze junioren-keurturners waren meerdere keren te gast in het buitenland, als leden van de toenmalige bondsploeg, en presteerden voortreffelijk in dit internationaal gezelschap.
  • Wij namen met succes de organisatie waar van gouwkampioenschappen, éénmaal een federaal tornooi en zelfs een internationale ontmoeting (België-Frankrijk). Hoogtepunten waren de gouwfeesten van 1966 en 1977 waar wij telkens meer dan duizend gymnasten op de been brachten.
  • Atlas speelde een belangrijke rol in de deelname van Tielt aan “Spel zonder Grenzen” te Blackpool en andere interstedenkampen (Rolde, Saint-Malo, Guernsey, Brignoles en Tielt).
  • Wij verbroederden met een vereniging uit Kings-Lynn (Engeland). Dit resulteerde trouwens in een prachtige vakantie in Norfolk voor onze leden.
  • Verscheidene trainers en hun leerlingen volgden stages in het buitenland, zo o.a. in Frankrijk, Zwitserland, Zweden, Duitsland en het voormalig Tjechoslowakije. Zelf organiseerden wij meerdere 5-daagse turnkampen in Amel (Duitstalig België) en in Buizingen, waar een ideale turnaccommodatie aanwezig is.
  • Turnkring Atlas pakte reeds enkele keren uit met een spetterende gymshow. Dit gebeurde bij zowel de viering van het 40-jarig bestaan in 1997, het 50-jarig bestaan in 2006 en voor het 60-jarig bestaan in 2016.
  • Van bij de start van Turnkring Atlas konden we gratis beschikken over het zaaltje van het Textielhuis. Omdat dit door het groeiende ledenaantal niet meer voldoende groot was, werd er in 2007 uitgeweken naar de voormalige site van het college. In afwachting van de uitbreiding van de stedelijke sporthal werd een oude studiezaal ingericht als turnhal. Eind 2010 was het dan eindelijk zover en kon de nieuwe, volledig uitgeruste, topturnhal in gebruik genomen worden.
  • Turnkring Atlas behaalde reeds enkele jaren geleden het Q4GYM-label (vroeger: IK-GYM-label). Dit is een kwaliteitslabel dat wordt toegekend aan gymnastiekclubs die op verschillende domeinen (clubwerking, lesaanbod,…) kunnen aantonen dat ze kwalitatief werk leveren.