Lid worden

Het nieuwe seizoen start op zaterdag 7 september 2024.

Inschrijvingsprocedure voor nieuwe leden

 • Vanaf maandag 1 juli 2024 tot donderdag 29 augustus 2024 komt er een digitaal formulier op de website met alle velden die ook op ons regulier inschrijvingsformulier staan. Mensen die dit invullen, geven aan te willen inschrijven.
  Er wordt 1 formulier per geïnteresseerde ingevuld.
 • Indien men het formulier invult, krijgt men een automatische mail hiervan. Indien men deze niet kreeg, weet men dat er iets fout ging. In de mail staat ook de verdere procedure uitgelegd en wanneer men een antwoord kan verwachten. Check zeker ook je spam.
 • Donderdag 29 augustus halen we het formulier offline en maken we een Excel-overzicht van de geïnteresseerden.
 • Ondertussen weten we hoeveel plaatsen er per groep zijn. Op basis van loting kennen we deze plaatsen toe.
 • Diegene die een plaats heeft geloot, krijgt een mail met daarbij een ingevuld inschrijvingsformulier dat men ondertekent en samen met een bewijs van betaling meebrengt naar de eerste turnles.
 • Indien men niet komt opdagen, gaat de plaats naar de volgende in de ranking.
 • Diegene die niet uitgeloot zijn, krijgen hierover een mail.
  In deze mail staat ook de ranking.
  Als er leden wegvallen, krijgen ze volgens ranking alsnog de kans om lid te worden.
 • Indien er groepen na de loting nog niet volzet zijn, dan melden we dit onmiddellijk op de website.
  Geïnteresseerden kunnen zich dan alsnog aanmelden begin september.

Bij de groepen recrea 12 meisjes, recrea 13-15 meisjes en recrea 16+ meisjes laten we helaas geen inschrijvingen meer toe. Niet alleen zitten de groepen dicht tegen hun maximumcapaciteit, de gymnasten uit deze groepen hebben ook al een zeker turnniveau. Nieuwkomers die nog nooit geturnd hebben, kunnen we dan ook niet meer inpassen. Enkel meisjes die ruim aantoonbare turnervaring hebben (eerder aangesloten bij Atlas of een andere club) kunnen eventueel ingeschreven worden na het afnemen van een test.

Voor het C en B-niveau kan men niet inschrijven. Deelnemen aan het C en B-niveau kan enkel na selectie.

Inschrijvingen of vragen i.v.m. G-GYM (Gymnastiek voor kinderen die niet/moeilijk kunnen deelnemen aan het regulier circuit): Tibo Spiessens

Tijdens sportjaar

Nadien kan het inschrijven gebeuren bij de aanvang van iedere gymtraining, doch enkel tijdens de maanden september, oktober, november en december. Deze laatste beperking is niet van toepassing voor nieuwe leden voor de afdelingen Gym-Fit & G-Gym. De inschrijving van een nieuw lid kan evenwel ten allen tijde worden geweigerd indien het aantal gymnasten binnen een bepaalde groep de limiet overschrijdt die ordentelijk lesgeven toelaat.

Lidgeld

Het jaarlijks lidgeld varieert van 100 tot 420 euro. U vindt de bedragen per groep bij het uurrooster. De bedragen zijn inclusief de verzekeringspremie en de toekenning van een Atlas-T-shirt. Nieuwe leden betalen bij de aansluiting 15 euro inschrijvingsgeld. Dit inschrijvingsgeld is éénmalig, ongeacht het aantal jaren dat men lid blijft bij Turnkring Atlas.