Ouders opgelet

Opgelet bij het afzetten en ophalen van de jonge gymnasten:
De ouders die onze jonge gymnasten ter plaatse brengen of afhalen worden vriendelijk verzocht volgende richtlijnen in acht te nemen:

  • Gelieve de kinderen niet zonder meer af te zetten aan de sporthal. Verzeker u ervan dat de les wel degelijk doorgaat alvorens terug weg te rijden. Het kan immers gebeuren -zij het uiterst zelden- dat de training werd afgelast (geval van overmacht) zonder dat het bestuur u daarvan tijdig kon verwittigen.
  • De leiding is aanwezig van 10 minuten vóór de aanvang tot 10 minuten na het einde van de turnles. Buiten deze tijdspanne is er geen toezicht. Gelieve er derhalve voor te zorgen dat:
    • de kinderen niet te vroeg aankomen (10 min. volstaan voor het omkleden).
    • de kinderen op tijd worden opgehaald.

Niemand is in de kleedkamers toegelaten vóór de leiding op post is. Tien minuten zijn ruimschoots voldoende om zich om te kleden. Vrij rondlopen in de turnzaal of in de rest van het gebouw is niet toegelaten.
Buiten voornoemd tijdsbestek dragen bestuur en leiding geen enkele verantwoordelijkheid, noch inzake veiligheid, noch inzake het gedrag van de leerlingen.

Ouders zijn niet toegelaten in de zaal. Hun aanwezigheid kan storend werken voor zowel de concentratie van de gymnast als voor de rust in de zaal.