Atlasvrienden

Ereleden


Het gaat om sympathisanten die financieel hun steentje bijdragen. Eerelid kan je worden door een jaarlijkse bijdrage te leveren (vanaf € 25,00). De ereleden ontvangen een lidkaart en krijgen gratis toegang tot alle manifestaties die door onze kring worden georganiseerd. Wie erelid wenst te worden neemt gewoon contact op met een bestuurslid.

Medewerkers


Het betreft hier ouders en ‘Atlasvrienden’ die bereid zijn een helpende hand te bieden bij diverse activiteiten die door de kring worden ingericht of waaraan onze vereniging deelneemt.

Deze actieve medewerking kan bestaan uit:
Het helpen wegbergen van de toestellen na de les of bij demonstraties of wedstrijden.
Meewerken aan nevenactiviteiten, zoals de bingo-avond … Wie bereid is om even de mouwen op te rollen geeft een seintje aan de leiding of aan een bestuurslid.

Uw hulp wordt enorm op prijs gesteld!