Verzekering

De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten zijn bij de Gymnastiekfederatie. Alle leden van Turnkring Atlas zijn verzekerd voor de lichamelijke schade die ze bij een ongeval oplopen en voor de schade die ze eventueel bij derden teweeg brengen (burgerlijke aansprakelijkheid).

De gymnast kan uiteraard steeds een (bijkomende) persoonlijke verzekering tegen sportongevallen afsluiten bij de verzekeringsmaatschappij van zijn keuze.

Ook de medewerkers bij Turnkring Atlas zijn verzekerd.

Algemeen

De polis werd afgesloten volgens alle wettelijke bepalingen.
Bemiddelaar: Ethias verzekeringen
Verzekeringsnemer: GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent

Meer details over de verzekeringspolis vindt u op de website van de Gymnastiekfederatie.

Procedure voor aangifte en schadebetaling

 • Het slachtoffer bezorgt de ongevalsaangifte (link met formulier) (met de op de keerzijde ingevulde ‘Geneeskundige verklaring’) tijdig aan het secretariaat van de club. Deze aangifte moet immers binnen de 8 werkdagen na het ongeval doorgestuurd worden naar de Gymfed. De ongevalsaangifte moet volledig worden ingevuld (vergeet het bankrekeningnummer niet waarop de eventuele schadevergoeding kan worden gestort). Geen wijzigingen of schrappingen aanbrengen.
 • De federatie kent, na controle van lidmaatschap, het schadegeval een dossiernummer toe en meldt dit aan betrokkene.
 • Gelijkertijd ontvangt het slachtoffer een formulier voor de behandelingskosten en een voorgedrukt attest van genezing.
 • De federatie handelt rechtstreeks het dossier verder af, tot en met de schadebetaling, met het slachtoffer. Gelieve dan ook geen onkostennota’s van geneeskundige zorgen, pharmaceutische producten enz. aan een lid van de leiding of bestuur over te maken.Laat de onkostennota’s met betrekking tot het ongeval apart door uw mutualiteit verrekenen, los van de kostennota’s voor verstrekte zorgen voor een andere aandoening of voor andere gezinsleden.
  De door het ziekenfonds opgestelde ‘afrekening’ van betaalde- en terugbetaalde bedragen dient, samen met andere geleden kosten – geneesmiddelen enz..- worden overgemaakt aan het secretariaat van de Gymfed op het volgend adres;
  Gymnastiekfederatie Vlaanderen
  T.a.v. Mevr. Leen Brusselmans
  Zuiderlaan 13
  9000 GENT
  (vergeet het dossiernummer niet te vermelden)
 • Na volledig herstel dient een genezingsattest aan de Federatie worden overgemaakt; zoniet blijven de uitbetalingen op zich wachten en blijft het dossier ‘openstaan’.