Bestuur

Jeugdsportcoördinator
BAEKELANDT Caroline

  • uitwerken en implementeren van een jeugdsportbeleidsplan
  • uitwerken van een beleid om de kwalificaties en het aantal jeugdsportbegeleiders te verhogen
  • aanreiken van een methodiek om de ontwikkeling van jongeren in kaart te brengen
  • coördineren van de begeleiding van de jeugd bij wedstrijden en trainingen
  • organiseren en leiden van overleg tussen sportbegeleiders, organiseren en leiden van overleg tussen
  • sportbegeleiders, ouders en clubbestuur
  • ontwikkelen van maatregelen die de jeugdgerichtheid v.d. club verhogen
  • toezien dat trainingen zijn afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de jongeren
  • toezien dat trainers hun voorbeeldfunctie opnemen, evalueren en begeleiden van jeugdtrainers, samenstellen trainersgroepen
  • contactpersoon voor ouders…

Sint Janstraat 31, 8700 Tielt – +32 (0)51 40 54 54

Bestuur

BLONDIA Letje
Voorzitter
+32 (0)477 18 40 49
BAEKELANDT Margot
Penningmeester
+32 (0)51 40 50 57
GELAUDE Ludo
Secretaris
+32 (0)51 40 74 89
BAEKELANDT Caroline
Jeugdsportcoördinator
Sportief Beleid
+32 (0)51 40 54 54
DEMEULEMEESTER Oele
Algemeen coördinator
+32 (0)499 34 27 84
CHRISTIAENS Martine
Kledijverantwoordelijke
+32 (0)51 40 74 89
NEIRINCK Stéphanie
Medewerker
Verantwoordelijke C-niveau
TOYE Bruno
Medewerker
DESMET Tineke
Medewerker
MAESEMAN Leslie
Medewerker
DOOMS Emma
Medewerker
SPIESSENS Tibo
Sociale Media
DE BRABANDERE Marloes
Sociale Media
VANDE WALLE Tim
Website

Organogram

Bekijk organogram