Turnverlof

Een vrije schooldag betekent niet zonder meer dat de turnlessen wegvallen!
Tijdens de korte vakantieperiodes, in de loop van het schooljaar, gaan de oefenstonden normaal door met uitzondering van de kerstvakantie.

Gedurende de zomervakantie (juli – augustus) worden de trainingen grotendeels stilgelegd. Om de “schade” van een twee maanden durende pauze te beperken, wordt er in augustus een vrije oefenavond ingevoerd voor gymnasten ouder dan 10 jaar op woensdagavond van 19u tot 20u30.

Uiteraard zijn er geen oefenstonden op officiële feestdagen, tenzij anders werd afgesproken. Ook wanneer bepaalde trainingen door onvoorziene omstandigheden dienen afgelast, wordt dit via e-mail of een omzendbrief meegedeeld.